Romek Hłobaż - nurek zawodowy i techniczny, instruktor nurkowania wielu federacji, wydał ponad 1500 certyfikatów, wyszkolił 57 instruktorów oraz wielu znanych polskich nurków technicznych. Wyróżniony za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze państwowym odznaczeniem - Medal Komisji Edukacji Narodowej" Odbył w swojej karierze 5000 nurkowań na akwenach całego świata, uczestniczył jako konsultant i nurek zabezpieczający w rekordzie głębokości Polski i innych ciekawych projektach nurkowych. Mając świadomość ryzyka i respekt nie nie zagłuszony rutyną, głębokość 100 m przekraczał kilkadziesiąt razy a jego wiedza, spokój i opanowanie, wielu pozwoliła na bezpieczny powrót z tej głębokości.

Uprawnienia nurkowe:

NAUI Course Director all levels
NAUI Instructor Trainer all levels
DAN Instructor Trainer all levels
SSI Dive Control Specialist Instructor
NAUI Course Director all levels
PADI Master (Staff IDC) Instructor
NAUI Instructor
NAUI Trymix Instructor
PADI DSAT Tech Rec Trimix Instructor
PADI SCR Rebreather Instructor
PADI DSAT Gas Bender Instructor
CMAS M2 Instructor
HSA Instructor
IANTD Normoxic Trimix Instructor Trainer
ITDA Advanced TRX Instructor Treiner
ITDA Gas Blender Instructor Treiner
ITDA SCR&CCR Rebreather Instructor
Nurek GUM Commercial Diver (Government Sea Authority)
GUM Kierownik Prac Podwodnych
PZP Instruktor Pływania Instructor

Romek Hłobaż o swojej książce:

„Historie o nurkowaniach, użytym sprzęcie, pobitych rekordach i osiągniętych głębokościach to opowieści na przysłowiowe zimowe wieczory. Nie są one jednak tematem tej książki. Zawiera ona, utrzymane w osobistym tonie teksty, powstałe począwszy od 2000 roku. Lekkie, mam nadzieję, w formie, wyrażające – często skrajnie złośliwie – mój osobisty punkt widzenia. Czasami subiektywne i bardzo osobiste wrażenia i uczucia „

wstęp str. 5.