Pstryk! Dahab Zdrój – marzec 2014! Nasze nurkowania fotograficzne.

Nasze fotograficzna przygoda. Pstryk! Dahab Zdrój  – marzec 2014! Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) Akt 1. Białe linie wyznaczające pasy startowe zostały za nami. Silniki pracując na wysokich obrotach wznoszą samolot oddalając nas od lotniska. Słychać charakterystyczne trzask zamykającego się podwozia. Pilot położył maszynę w lekki skręt w kierunku północno/zachodnim. Pod nami panorama W...

Continue reading

Planning decompression dives – chosen practical aspects.

Planning decompression divesPlanning decompression dives - chosen practical aspects.Gas is one of the three basic states of matter, in which the particles interact weakly. Gas particles move freely, within the whole volume and constantly collide with each other. Gases do not have a given shape and volume. They fill the whole available space and mix homogeneously. They also have the ability to be compressed and to diffuse. Even though history of recreational diving starts in the 1940s, first case...

Continue reading